Gode råd

Vi har samlet en række gode råd, når du søger om støtte eller selv ønsker at restaurere din bygning. Du kan læse mere om bygningsrestaurering, byfornyelse og kulturmiljøer under Inspiration

 

Før du begynder

Uanset om du ønsker at restaurere en bygning, bygge til eller bygge helt nyt, bør du tænke over arkitekturen og stilen. Hvis det er en ældre bygning, kan en moderne karnap forstyrre husets oprindelige stil. Hvis du bor i en gade med mange ens huse, kan en ny bygning ødelægge helhedsindtrykket. Detaljerne er med til at skabe helheden.

Billeder og tegninger
Det er en god idé at tage billeder af ejendommen, både af detaljer som vinduer, døre og kviste og af hele bygningen.  Billederne skal bruges som bilag til ansøgningen om støtte, og de kan være en hjælp til den arkitekt eller entreprenør, der står for arbejdet.

Hvornår er ejendommen opført?
Du skal bruge året for ejendommens opførelse til ansøgningen om støtte. Dette år kan du finde hos Udviklings- og Forenklingsstyrelsen på www.ois.dk. Søg på kommune og vejnavn. Derefter får du en oversigt over gadenumre med links til de enkelte ejendomme.

Bemærk, at der kan være flere bygninger på samme grund, fx bolig, stald, baghus eller flere fabriksbygninger.

Fredet eller bevaringsværdig bygning
Hvis ejendommen er fredet eller har en høj bevaringsværdi, er der særlige hensyn at tage. Fredede bygninger skal bevares i den oprindelige stilart, og det samme kan være tilfældet med bevaringsværdige bygninger.

Du kan finde ud af, om din bygning er fredet eller bevaringsværdig via Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside på https://www.kulturarv.dk/fbb/. Søg på kommune, vejnavn og gadenummer. Dernæst kommer der et link til ejendommens bevarings- og fredningskategori.

Kulturmiljø eller bevarende lokalplan
Hvis ejendommen ligger i et kulturmiljø eller et område, der er omfattet af en bevarende lokalplan, kan der være særlige hensyn at tage til de omkringliggende bygninger og landskabet. Find ud af, hvad der kendetegner netop dette område, og hvilke regler der gælder.

Kulturmiljøer i Esbjerg Kommune 
Bevarende lokalplaner i Esbjerg Kommune 

Kulturmiljø
”Et geografisk afgrænset område, der ved sin fremtræden afspejler væsentlige træk af den samfundsmæssige udvikling.”

For eksempel er landsbyen Darum med de mange fritliggende, velbevarede gårde udpeget som kulturmiljø.
Bevarende lokalplan
Lokalplaner udarbejdes af kommunen, når der er behov for bestemmelser for, hvordan et område skal udvikles, fx ved nybyggeri eller ændring af funktion. I en bevarende lokalplan spiller hensynet til eksisterende bygninger eller miljøer en væsentlig rolle i forhold til, hvor meget og hvordan området kan ændres.

For eksempel er dele af Ribe ved Kurveholmen, Kongensgade og Albert Skeels Gade omfattet af en bevarende lokalplan, som sikrer områdets karakter.


Spørg om hjælp

Bestyrelsen i Esbjerg Kommunes Byfond arbejder gratis. Du kan henvende dig til Byfondens sekretariat på Esbjerg Rådhus.

Esbjerg Kommunes Byfond
By- & Arealudvikling
Byudvikling og Økonomi
Esbjerg Kommune
Torvegade 74
6700 Esbjerg

Telefon 76 16 05 58
E-mail byfond@esbjerg.dk