GDPR

Byfondens persondatapolitik (GDPR)

Når du ansøger om støtte fra Esbjerg Kommunes Byfond, skal du udfylde et ansøgningsskema og afgive en række oplysninger, herunder personoplysninger. Fonden foretager en elektronisk registrering af disse og bruger dem i behandlingen af din ansøgning.

Data slettes efter 5 år fra sagens afslutning.

Som ansøger har du ret til at gøre indsigelse mod den måde, vi anvender dine data på, og vi vil hurtigst muligt og altid inden for en måned slette dine data, hvis du ønsker det – forudsat, at du ikke har fået tildelt støtte.

Fondens registrering og behandling af personoplysninger er underlagt persondataloven.

Når du opretter din ansøgning, skal du give samtykke til, at oplysningerne – herunder de personoplysninger, du har angivet i ansøgningen – gøres til genstand for elektronisk registrering og behandling.

Ved tildeling af støtte er Esbjerg Kommunes Byfond efter skattelovgivningen indberetningspligtig til SKAT. Indberetningen af tildelt støtte sker på baggrund af CPR-numre eller SE-numre afhængig af, hvem der skal beskattes af den tildelte støtte.

Fonden kan endvidere benytte de indtastede oplysninger til at danne statistik på et overordnet niveau om ansøgere, modtagere og tildelt støtte. Statistikken benyttes internt hos Esbjerg Kommunes Byfond til sagsbehandlingen samt til ekstern, relevant offentliggørelse i årsrapporter og evt. på fondens hjemmeside.