Præmiering

Det gode eksempel inspirerer andre, og derfor udpeger Esbjerg Kommunes Byfond hvert år en håndfuld bygninger eller steder, som præmieres for deres nybyggeri eller bevaring.

Med præmieringen følger et præmieringsbrev, omtale i Byfondens årsberetning og i pressen samt en plakette til opsætning på bygningen.

De præmierede bygninger eller steder udvælges af bestyrelsen, som dels får tilsendt forslag af borgerne, dels selv holder øje med vellykkede nybyggerier og restaureringer.

Begrundelsen for at præmiere kan bl.a. være godt nybyggeri, smuk restaurering af en bygning eller et velbevaret historisk miljø.

I Byfondens første år var der stor fokus på bevaring af historicistiske bygninger. Efterhånden blev også inddraget landbygninger i bl.a. Darum og Tjæreborg, og med kommunesammenlægningen i 2007 fulgte de gamle kommuner Ribe og Bramming med. Det har medført stor variation i præmieringen, som kan omfatte alt fra et middelalderligt gademiljø i Ribe til en ny industribygning på havnen i Esbjerg.

Siden 2008 har Byfonden også præmieret større helheder, for eksempel kulturmiljøet omkring Vester Vedsted Kirke eller hele Mandø, for at vise, at helheder tilsammen kan rumme fine kvaliteter, der løfter et miljø til et bevaringsværdigt kulturmiljø.