Om Byfonden

Esbjerg Kommunes Byfond er en selvejende institution, der blev stiftet i 1976 med det formål at arbejde for bevaringen af arkitektonisk og kulturhistorisk værdifulde huse og miljøer inden for Esbjerg Kommunes område.

Det sker på to måder:

  • Byfonden rådgiver om og støtter udvendige restaureringer på bygninger
  • Byfonden præmierer gode eksempler på nybyggeri eller restaureringer

Du kan kontakte Byfonden, hvis du har brug for gode råd om restaurering, om- og tilbygning eller almindelig vedligeholdelse.

Arbejdsopgaver
Esbjerg Kommunes Byfond yder vejledning og støtte til bygningsrestaurering samt præmierer godt byggeri.

Desuden yder Byfonden økonomisk støtte i form af lån eller tilskud til restaurering af fredede eller bevaringsværdige bygninger.

Byfonden har p.t. et årligt budget på ca. 700.000 kr. til tilskud, præmiering og årsberetning. Bestyrelsens medlemmer arbejder gratis.