Vejledning

 • Vedlæg fotos af ejendommen og det, der ansøges om. Gerne af både detaljer og helheder.
 • Vedlæg gerne beskrivelser og tegninger over det, der skal ændres.
 • Vedlæg tilbud fra håndværkere og et detaljeret overslag/budget.

 • Navn på ansøger: Ansøgerens navn
 • Adresse og tlf.nr.: Ansøgerens bopælsadresse og telefonnummer.
 • Navn på ejer: Ejendommens ejer, også selv om det er samme navn som ansøgeren.
 • Adresse og tlf.nr.: Ejerens bopælsadresse og telefonnummer.

 • Ejendommens adresse: Adressen på den ejendom, der ansøges om.
 • Boligtype: Sæt kryds ved Ejerbolig, Andelsbolig, Udlejningsejendom, Erhvervsejendom eller Andet.
 • Øvrige oplysninger:
  • Opførelsesåret: Skriv, hvornår ejendommen er opført.
  • Antal lejligheder: Skriv antallet, hvis ejendommen er opdelt i flere lejligheder.
  • Fredet ejendom: Skriv, om ejendommen er fredet.
  • Bevaringsværdig ejendom: Skriv, om ejendommen er registreret som bevaringsværdig.

Find fredede ejendomme                 

Find bevaringsværdige ejendomme 

 • Kryds af, hvad der søges støtte til. Sæt gerne flere krydser.
 • Hvis du sætter kryds ved ”Andet”, husk da at skrive, hvad der søges om.

 • Vedlæg her overslag for hele projektet samt tilbud fra håndværkere.
 • Ombygningsudgifter inkl. moms kr.: Det samlede budget inkl. moms.
 • Ydes der momsrefusion: Ja/nej.

Opdeling af udgifterne i forbedring og vedligeholdelse.

 • Forbedring, kr.: Skriv det beløb, som bruges til forbedringer.
 • Heraf kan kr. __ pålægges huslejen (gælder kun udlejningsejendomme): Hvis der er tale om en udlejningsejendom, kan en del af udgifterne til forbedring, fx nye altaner, pålægges huslejen.
 • Vedligeholdelse, kr.: Skriv det beløb, som bruges til vedligeholdelse.

 • Forventet tidspunkt for igangsætning: Hvornår går arbejdet i gang?
 • Forventet tidspunkt for afslutning: Hvornår forventes arbejdet at være afsluttet?

 • Sæt kryds i feltet, hvor du accepterer alle ansøgningens betingelser.
 • Tilføj dato og underskrift.