Det åbne land

Esbjerg Kommune har et varieret landskab. Vadehavet, store åsystemer, engområder, plantager og åbent landbrugsland veksler mellem større og mindre byer samt ensomt liggende gårde.

Vadehavsområdet er kendt for sine firlængede gårde, ofte med stråtag. De ældre gårde er opført i bindingsværk eller grundmur. Der er gårde opført af bygmester Peter Holdensen (1812-1886) i klassicistisk stil og gårde opført i Bedre Byggeskik efter 1915.

Ved Vadehavet og de store åer ligger gårdene ud til marsken eller ned til ådalene, hvorfra bønderne kunne bruge engene til græsning.

 

Flere gårde er stadig i brug som landbrugsbedrifter, og deres udseende bærer tit præg af byggeri i flere faser og stilarter.

Ved ombygning og restaurering er det vigtigt at have blik for de originale bygningsdetaljer, men også for det omgivende landskab. Nye, store bygninger i en moderne arkitektur kan skæmme for en udsigt og ødelægge helhedsindtrykket af landskabet. I den forbindelse kan Esbjerg Kommunes Byfond altid kontaktes for vejledning om og støtte til restaurering i respekt for en bygnings oprindelige udtryk.