Links og litteratur

Links og litteratur

 • Dragsbo, Peter og Kirsten Frederiksen: Harald Peters 1891-1951 – Bedre byggeskik og bungalow'er, Esbjerg 1991.
 • Dragsbo, Peter og Kirsten Frederiksen: C. H. Clausen 1866-1941, Esbjerg 1991.
 • Dragsbo, Peter: Forstæder i Esbjerg 1900-1960, Esbjerg 1988.
 • Esbjerg Kommune: Historiske Huse i Esbjerg, Esbjerg 1979.
 • Esbjerg Museum: Landbygninger i Esbjerg Kommune, Esbjerg 1985.
 • Frederiksen, Kirsten og Hans Carl Jensen: Om byggeskik og vedligeholdelse af bevaringsværdige huse i Esbjerg, Esbjerg 1984.
 • Frederiksen, Kirsten og Michael Ottosen: Arkitekturguide Esbjerg, Esbjerg 1995.
 • Lindhardt, Charlotte: Med blik for detaljen, Esbjerg Kommunes Byfond 1976-2016, Esbjerg 2016.

 • Bak, Olaf: Baks Brammingbilleder, Bramming 2007.
 • Christensen, Søren Bitsch, red.: Ribe Bys Historie 1-3, Esbjerg 2010.
 • Clemmensen, Anne Grete, red.: Stationsbyen Bramming 1874-1910, Esbjerg 1985.
 • Dragsbo, Peter: Bramming, en stationsbys fødsel, i: Lokal-årbogen 1983, s. 62-88.
 • Esbjerg Kommune: Esbjergs Historie 1-3, Esbjerg Kommune 1998.
 • Hegn, Stig og Olaf Bak: Da Bramming blev stor: Brammings historie - fortrinsvis fra 1960’erne og 1970’erne, Bramming 1999.
 • Høgsbro, Svend: By og udvikling – Esbjerg 1970-1995, Esbjerg 2001.
 • Kulturarvsstyrelsen: Vadehavet Kulturarvsatlas, København 2007.
 • Miljøministeriet, Planstyrelsen, Esbjerg Kommune: Kommuneatlas Esbjerg, København 1992.
 • Miljøministeriet, Planstyrelsen, Ribe Kommune: Kommuneatlas Ribe, København 1990.
 • Realdania: Værdien af bygningsarven, København 2015.
 • Slyngborg, Mette: I den gode smags tjeneste, i: Levende Viden, Esbjerg 2016.
 • Slyngborg, Mette og Gori, Anette: KulturMiljø-metoden: Udpegning og afgrænsning af kulturmiljøer i planlægningen, Esbjerg 2018.
 • Trap Danmark: Varde, Esbjerg og Fanø, København 2020.